Trestní právo – v oblasti trestního práva poskytuji právní služby spočívající v obhajobě klientů případně v zastupování poškozeného v trestní řízení.

Při obhajobě mých klientů věnuji zvýšenou pozornost přípravě strategie obhajoby v souladu se zájmy klienta, které se snažím chránit v co nejširší možné míře. Dbám na individuální přístup a potřeby klienta. Právní služby poskytuji výlučně osobně, nemůže se tak stát, že by mne při hlavním líčení zastupoval jiný advokát či advokátní koncipient. Využívám veškeré právní prostředky k obhajobě, ve spolupráci s klientem se zaměřuji na vyhledání důkazů a skutečností svědčících ve prospěch obhajoby. V rámci trestního řízení nabízím svým klientům zejména tyto služby:

• konzultace při prvním kontaktu s orgány činnými v trestním řízení – právní poradenství před podáním vysvětlení;
• příprava písemných podání v trestním řízení;
• zastupování obviněných v přípravném řízení;
• řešení problémů spojených s vazbou – v případě vazby usiluji všemi prostředky o propuštění klienta na svobodu;
• obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů;
• mediace a příprava podkladů pro podmíněné zastavení trestního stíhání a pro použití alternativních druhů trestů;
• sepis řádných a mimořádných opravných prostředků včetně dovolání, stížnosti pro porušení zákona, návrhu na povolení obnovy řízení či ústavní stížnosti.

Pokud je klient obviněn či dokonce vazebně stíhán a v trestním řízení následně vyjde najevo jeho nevina, jsem v případě pochybení orgánů činných v trestním řízení připraven uplatňovat náhradu škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě a za nezákonné trestní stíhání.

Při poskytování právních služeb poškozeným trestným činem uplatňuji a vymáhám nároky poškozených a zúčastněných osob, zejména konzultuji a případně sepíši trestního oznámení, či dále zastupuji poškozeného v adhezním řízení (o náhradu škody v trestním řízení).


Úvod | Zkušenosti | Poskytované služby | Trestní právo | Daňové právo | Obchodní právo | Občanské právo | Pracovní právo | Rodinné právo | Zastupování v civilním řízení | Odměna | Kontakt
© AK-Liberec 2012