Daňové právo – při poskytování právní služeb v oblasti daňového práva využívám svých mnoholetých ekonomických zkušeností, nabytých při výkonu praxe ekonoma a poskytovatele služeb ekonomického a účetního poradenství. Jako advokát mohu nezávisle posoudit Váš případ a zastupovat Vás před příslušným finančním úřadem. Mým cílem je důsledným uplatňováním práv mých klientů v řízeních před finančním úřadem dosáhnout spravedlivého a rozumného výkladu daňových a souvisejících zákonů finančními úřady a ochránit mé klienty před častou svévolí a zneužíváním pravomocí udělených těmto orgánům. Jsem připraven své klienty dále i zastoupit ve správním řízení zahájeném proti rozhodnutím finančních úřadů a odvolacích orgánů. Z mých zkušeností vyplývá, že teprve důsledným uplatňováním práv ve správním řízení dochází k prosazení práv a často i zdravého rozumu v konkrétních případech mých klientů – plátců daně.


Úvod | Zkušenosti | Poskytované služby | Trestní právo | Daňové právo | Obchodní právo | Občanské právo | Pracovní právo | Rodinné právo | Zastupování v civilním řízení | Odměna | Kontakt
© AK-Liberec 2012