Obchodní právo – pro klienty – podnikatele – poskytuji právní služby spočívající ve strategickém poradenství před vstupem do obchodně-právních vztahů. Přitom využívám své bohaté zkušenosti z mé ekonomické praxe a s řízením podniků jako správce konkursní podstaty. V rámci obchodně právních vztahů pro mé klienty zejména

• vypracovávám texty smluv dle konkrétních požadavků;
• posuzuji návrhy smluv předložených obchodními partnery včetně zapracování změn dle požadavků klienta;
• vyjednávám nebo poskytuji právní podporu při vyjednávání znění smluv s obchodními partnery mých klientů;
• posuzuji možnost ukončení obchodních smluv a připravuji dokumenty směřující k jejich ukončení;
• posuzuji porušování smluv a řeším odpovědnostní vztahy vzniklé v důsledku porušení smluvních ustanovení;
• poskytuji právní pomoc při prosazování obchodních smluv včetně případného uplatnění takových nároků před soudy či rozhodčími orgány.

Při přípravě obchodních smluv se zaměřuji na pochopení obchodní činnosti mých klientů s cílem vytvořit odpovídající smluvní úpravu.

Poskytuji dále právní služby spočívající v zakládání veškeré obchodních společností, jež mohou vyvíjet podnikatelskou činnost na území České republiky, včetně družstev a organizačních složek. Jsem schopen celý proces založení a vzniku společnosti vyřídit pro klienta na základě udělené plné moci.

V průběhu existence společností poskytuji rovněž veškerý právní servis související s chodem společnosti. Poskytuji dále i veškerý právní servis při zrušení a likvidaci společnosti a jejího výmazu z obchodního rejstříku včetně případné přípravy a podání insolvenčního návrhu na majetek společnosti.

Dle přání mých klientů poskytuji i další právní služby týkající se obchodních vztahů.Úvod | Zkušenosti | Poskytované služby | Trestní právo | Daňové právo | Obchodní právo | Občanské právo | Pracovní právo | Rodinné právo | Zastupování v civilním řízení | Odměna | Kontakt
© AK-Liberec 2012